Hjem

Norsk kompetanse, erfaring og nettverk


Byggmester Sentralen AS

Org. nr. 922 914 974

Vi er et norsk entreprenørselskap som tilbyr et bredt spekter av tjenester og varer innenfor nybygg, rehabilitering og faglig rådgivning.


Vår kompetanse strekker seg fra ide til virkelighet. Vi legger stor vekt på kompetanse, kvalitet og tilgjengelighet. Fornøyde kunder er vår kapital.

For lave priser kan være for godt til å være sant


Ifølge statisktisk sentral byrå koster en arbeidstime:

  • Minste lønn ufaglær uerfaren kr. 169
  • Arbeidsgiveravgift og feriepenger kr. 44
  • Sykepenger og vikariater kr. 37
  • Permisjon, kurs og diverse fravær kr. 17
  • SRegnskap, administrasjon og bokføring kr. 16


Får man tilbud om lavere enn kr. 283 + mva må det være noe ulovlig i finansieringen.