Uavhengig kontroll

Norsk kompetanse, erfaring og nettverk


Byggmester Sentralen AS

Org. nr. 922 914 974

Fra 1.1.2013 kreves det obligatorisk uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et byggetiltak.


Tiltaksklasse 1 

  • Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.
  • Lufttetthet i nye boliger.


Tiltaksklasse 2 og 3

  • Bygningsfysikk, herunder lufttetthet
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet