Tilbygg

Norsk kompetanse, erfaring og nettverk

 

Byggmester Kompaniet Oslo AS

Vi har lang erfaring med å bygge mens resten av huset er i bruk. Vi isolerer arbeidsområdet så godt som mulig og holder støynivået minimalt.

 

Våre håndverkere er svært nøye med å tilpasse detaljer slik at tilbygget ikke skiller seg stort fra hovedbygget.