Tilbygg

Norsk kompetanse, erfaring og nettverk


Byggmester Sentralen AS

Org. nr. 922 914 974

Vi har lang erfaring med å bygge mens resten av huset er i bruk. Vi isolerer arbeidsområdet så godt som mulig og holder støynivået minimalt.


Våre håndverkere er svært nøye med å tilpasse detaljer slik at tilbygget ikke skiller seg stort fra hovedbygget.