Skadesanering

Norsk kompetanse, erfaring og nettverk

 

Byggmester Kompaniet Oslo AS

Skadesanering betraktes som førstehjelp i forbindelse med skader på bygninger og eiendommer.

 

Vi tar vare på eller redder verdier f.eks. ved brann, vann- eller naturskade. Vi vasker, tørker, reparerer, oppbevarer og rydder ting som har vært skadet.

 

Byggearbeidet strekker seg fra små reparasjoner til total riving og nybygg.

 

Forsikringsselskapene benytter oss for å sikre bygninger og innbo mot ytterligere verdiforringelse.