Skadesanering

Norsk kompetanse, erfaring og nettverk


Byggmester Sentralen AS

Org. nr. 922 914 974

Skadesanering betraktes som førstehjelp i forbindelse med skader på bygninger og eiendommer.


Vi tar vare på eller redder verdier f.eks. ved brann, vann- eller naturskade. Vi vasker, tørker, reparerer, oppbevarer og rydder ting som har vært skadet.


Byggearbeidet strekker seg fra små reparasjoner til total riving og nybygg.   


Forsikringsselskapene benytter oss for å sikre bygninger og innbo mot ytterligere verdiforringelse.