Rørleggere

Norsk kompetanse, erfaring og nettverk


Byggmester Sentralen AS

Org. nr. 922 914 974

Våre autoriserte rørleggere leverer følgende: 


  • Rehabilitering av eksisterende røranlegg.
  • Røranlegg på nybygg.
  • Brønnboring som gir gratis varmtvann. 
  • Vannbåren varme-anlegg
  • Varmepumper - væske/vann og luft/vann