Graving, Drenering og betongarbeid

Norsk kompetanse, erfaring og nettverk


Byggmester Sentralen AS

Org. nr. 922 914 974

Vår virksomhet favner graving, knusing, mur- og betongarbeider, vannforsyning, avløp og renseanlegg, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport og mye mer.


Vi utfører murverk av alle typer stein, det være seg tegl, Leca, lettbetong og sementstein, både forblending og bærende murverk.