Graving, Drenering og betongarbeid

Norsk kompetanse, erfaring og nettverk

 

Byggmester Kompaniet Oslo AS

Vår virksomhet favner graving, knusing, mur- og betongarbeider, vannforsyning, avløp og renseanlegg, samferdselsanlegg, rørinstallasjoner, drenering, planering, utgraving, massetransport og mye mer.

 

Vi utfører murverk av alle typer stein, det være seg tegl, Leca, lettbetong og sementstein, både forblending og bærende murverk.