Elektrikere

Norsk kompetanse, erfaring og nettverk


Byggmester Sentralen AS

Org. nr. 922 914 974

Våre elektrikere utfører både sterk- og svakstrøms-installasjoner. Alarm, internett og telefoni er tilleggs-installasjoner som vi leverer.